— Anette Basso

Mere og flere

Sylferske norske tekster om feminisme og likestilling kommer som perler på en snor:

I lys av blå initiativer om reservasjonsrett, krymping av fedrekvote, deltidsansettelser og oppheving av sexkjøpsloven skriver tekstforfatter Eline Garmaker:

“Jeg tror at det er noe som går i feil retning og jeg tror det er på tide å vende nesen forover og stikke halsen fram. Jeg tror at kvinner i Norge har det veldig bra, men jeg tror menn har det bedre.”

En ærlig betraktning fra hverdagen, med en oppfordring om å stå på barrikadene og verne om rettighetene våre – preach søster! Men du trenger ikke brenne BH´en din.

Innlegget er publisert i Dagsavisen, og samme avis bringer i dag “nyheten” om at norske kvinner fremdeles gjør mest husarbeid. De unge, høyt utdannede kvinnene og mennene er de mest likestilte, men som dagens rapport fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) viser:

“Totalt gjør 7 av 10 kvinner det meste av husarbeidet, og de gjør mest på tvers av alder og utdanning. Selv i parforhold der kvinnen har høy utdanning, gjør hun mest i 64 prosent av tilfellene.”

Snart bokaktuelle og slagferdige Marta Breen kommer med et lite apropos hentet fra idiotavisen Nettavisen – la damene stå for de feminine pliktene, da får mannen et bedre sexliv. Eller noe sånt.

Hvem sin tid er mest verdt? Og hvorfor reproduserer vi gamle mønstre? Les mer om NorLAG-rapporten via Kilden Informasjonssenter for kjønnsforskning her – veldig interessante funn om familieliv og velferdsstaten.

PS. Følg NOVA på Twitter – fakta-o-rama og fabelaktig forskning om sosiale forhold og endringsprosesser.

PPS. Vi trenger mer feminisme.

0 comments
Submit comment