— Anette Basso

Les deg opp

Det finnes mange fine ressurser på nett for den som er interessert i (forskningsbasert) lesestoff om likestilling og kjønn her til lands. Denne lille huskelisten er like mye for meg selv, slik at jeg kan huske å klikke meg innom med jevne mellomrom. Noe er direkte lenker, noe er omveier til en pdf.

– Kilden Informasjonssenter for kjønnsforskning oppdaterer jevnlig, og er selve KILDEN. Søk, finn, slå deg løs!

Senter for likestilling (UiA / Agderforskning) har en ressursbank for likestilling, og er en god vei videre. Her kan du finne snacks som FAFO-rapporten om undersysselsetting og ufrivillig deltid, en stortingsmelding fra 2008-2009 om menn, mannsroller og likestilling, nyttig info om lovverk om likestilling og diskriminering, og mye mer.

– Agderforskning og Senter for likestilling leverte i fjor en prosjektrapport om kvinners politiske interesse og deltakelse, i anledning Stemmerettsjubileet.

Maktutredningen og publikasjonene derunder begynner å bli noen år gamle, men likefullt en hel del relevante (og noen vel akademiske og knotete i stilen) tekster fra smarte folk

– Leter du etter frivillige organisasjoner i Norge med kjønns- og likestillingsprofil og/eller engasjement for kjønns- og likestillingsspørsmål? Sjekk ut orgbase.no – jeg fant blant annet AKKS Bergen i basen, fine fine organisasjonen.

– Innvandring og integrering er også likestilling – her finnes nøkkeltall og fakta fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

– KRIPOS om voldtektsituasjonen, publisert for ett år siden. Ubehagelige tall og sannheter.

– Det rødgrønne Justis- og beredskapsdepartementet publiserte rett før valget i fjor sin handlingsplan mot vold i nære relasjoner. De skriver innledningsvis:

“Vold i nære relasjoner er årsak til, konsekvens av og uttrykk for manglende likestilling mellom kjønnene. Både menn og kvinner kan være voldsutøver og voldsutsatt, men det er i hovedsak kvinner som utsettes for den gjentagende og kontrollerende partnervolden”

Handlingsplanen kan leses her.

Jo mer man vet jo bedre. Har du en oversikt over hva makthavere mener og forskning viser så kan du bedre call out bullshit. Slå i bordet med tall og fakta. Boom.

0 comments
Submit comment