— Anette Basso

For Fi: Vi følger nøye med dere

Kjære leser! Dette er en tekst som ble ført i pennen for Feministisk initiativ Bergen-Hordaland, i min rolle som talsperson og listekandidat ved #valg2015. Innlegget ble opprinnelig publisert i Bergens Tidende 24.09.15.


Vi følger nøye med dere

Hvordan vil feministene i Arbeiderpartiet samarbeide med sine verdikonservative kompanjonger i KrF?

Feministisk initiativ fikk over 600 valgstemmer i Bergen, men ikke mange nok til å sikre oss mandat i bystyret. Vi er et ungt og utålmodig parti med stort pågangsmot, og vi gir oss ikke så lett. Vi skal ta plass i bystyret om fire år, og om to år stiller vi til stortingsvalg.

Fremtiden ser lys og rosa ut. 
 Se bare hva som er skjedd i Sverige. Da et feministisk parti kom på banen, fikk feminister i andre partier luft under vingene. Vi vet at smarte feminister på venstresiden har fått større boltreplass i egne partier. Vi har en soleklar utfordring: Kampen for likestilling og mot diskriminering må engasjere hver dag hele året.

Vi ser med interesse på hvordan Miljøpartiet De Grønne, stiftet i 1988, nå har fått sitt definitive gjennombrudd. I likhet med MDG bidrar FI med ny kunnskap og nye perspektiver, samtidig som vi ikke lar oss plassere langs den tradisjonelle høyre-venstre aksen. I likhet med en grønn omstilling vil heller ikke likestilling skje av seg selv – noen må prioritere det.

MDG har plassert miljøet på den politiske agendaen, i den grad at (nesten) alle partier nå erklærer seg grønne. I en av valgkampens siste debatter slo Høyre og Smith-Sivertsen fast at de var det «tredje mest grønne partiet». Mon det. 

I Sverige har regjeringen erklært seg som feministisk, mye takket være svenske FI.

Hvordan vil feministene i Arbeiderpartiet samarbeide med sine mer verdikonservative kompanjonger i KrF? Vil frustrerte feminister i MDG finne seg nye beitemarker? Hvor er de erfarne kvinnesakskvinnene i Høyre?

Her er åtte tiltak for et mer likestilt Bergen som vi håper folkevalgte feminister vil arbeide for. Vi vil følge nøye med dere!

 • 

Sikre et krisesentertilbud for mennesker med tilleggsproblemer innen rus og psykiatri, og lage en egen handlingsplan for kvinner i rus.
 • 

Sikre en obligatorisk og omfattende seksualundervisning i skolene for å forebygge voldtekt, overgrep og seksuell trakassering.
 • 

Sette i gang prøveprosjekter med mål om å innføre seks timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon i offentlige virksomheter.
 • Opprette barnehager og SFO for foresatte med ubekvemme arbeidstider, med tilbud også på nattetid.
 • 

Motvirke et fremtidig kjønnsdelt arbeidsmarked gjennom bevisst rådgiving i skolene.
 • 

Arbeide for nulltoleranse for sexistisk og diskriminerende reklame i byrommet, og på sikt et reklamefritt byrom.
 • Arbeide for at strippeklubber ikke får skjenkebevilling.
 • Øke støtten til Omsorgsbasen og Utekontakten, med særlig fokus på tilbud for prostituerte og ofre for menneskehandel.
 • 0 comments
  Submit comment