— Anette Basso

For Fi: Svar fra en rosa panter

Kjære leser! Dette er en tekst som ble ført i pennen for Feministisk initiativ Bergen-Hordaland, i min rolle som talsperson og listekandidat ved #valg2015. Innlegget ble opprinnelig publisert i Bergens Tidende 27.03.15.


Svar fra en rosa panter

Kun Feministisk Initiativ løfter likestilling opp og øverst på agendaen.

Hilde Sandvik kaller det knapt én uke gamle partiet Feministisk Initiativ (Fi) en rosa panter på jakt, og spør hvorfor «venstresidefeministane ikkje heller stør opp under Sosialistisk Venstreparti i staden».

La oss først slå fast det Hilde Sandvik også vet: Feminister finnes ikke bare på venstresiden av norsk politikk. Feminismen i dag har mange fasetter. Dette demonstrerer også kandidatene som stiller til kommune- og fylkestingsvalg for FI. Kandidatene våre er kvinner og menn, franskmenn og sunnmøringer, studenter, arbeidere og pensjonister. Noen har erfaring fra politikk og kvinnesak, andre har tidligere vært medlemmer av Rødt, Venstre og SV.

Vi har ulik kunnskap og ulike hjertesaker. Fra normkritikk i skolen til kampen mot vold mot kvinner – vi er alle feminister, antirasister og klare for å ta steget inn i de rom der makten er samlet. Vi står stødig på en feministisk plattform og skal sile all politikk gjennom et likestillingsfilter – fra samferdsel og byutvikling til helse og velferd.

Fi vil utfordre og støtte. Ikke bare SV, men alle partiene. Vi tar ikke et steg til høyre eller til venstre – men et steg fremover. Svenske Fi har uttalt at de gjerne tar likestillingskampen sammen med liberale, grønne og sosialistiske feminister. Det synes vi er et godt utgangspunkt.

Vi skal snakke om feminisme og behovet for et mer likestilt Bergen og Hordaland. Vi går til valg på en trygg og tilgjengelig by. SV får bruke sine krefter på å snakke om SV sin politikk. Vi kaller oss begge feministiske partier, men kun FI løfter likestilling opp og øverst på agendaen.

Til syvende og sist er det folket som bestemmer.

Nå har folk i Bergen og Hordaland muligheten til å velge et blokkuavhengig rosa parti. Et parti som ikke har likestilling som en av flere saker på blokken, men et parti som har likestilling som selve Saken.

Vi er avhengige av støtte og vi er avhengige av å tilegne oss kunnskap – raskt. For et parti som har rettferdig representasjon som en grunnpilar, må mangfold være mer enn et moteord. Vi vil ikke snakke på vegne av, men med selve stemmen til de som blir diskriminert – på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet, alder, funksjonsdyktighet, seksuell legning, tro, hudfarge, etnisitet eller statsborgerskap.

Vi i Fi kommer til å være fullstendig utslitte når valgkampen er over. Vi er feministiske underdogs (eller var det pantere?) med absolutt alt å vinne. FI skal farge Bergen og Hordaland rosa!

0 comments
Submit comment